ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เครื่องมือตรวจสภาพรถ
ออกโดยกรมการขนส่งทางบก

เครื่องวัดควันดำ KOENG DS-2000R
เครื่องวัดควันดำ KOENG DS-2000R
KOENG KEG-200
เครื่องวัดก๊าซ HC KOENG KEG-200
SMARTACH TA303 (หน้า)
เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ SmarTach TA303
SMARTACH TA100 (หน้า).
เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ SMARTACH-TA100
เครื่องเปรียบเทียบระดับเสียง CEM SC-05
เครื่องวัดระดับเสียง TES 1352H
12189718_448747525309220_785303160284979212_n_448747525309220
เครื่องทดสอบห้ามล้อ SIRIO SIRT102P4F เครื่องทดสอบศูนย์ล้อ SIRIO SIRT320 IN ชุดควบคุม SIRIO SIRT009/4SE
เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า SIRIO รุ่น SIRT2019
เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า SIRIO12505
เครื่องวัดควันดำ OP-201
เครื่องตรวจวัดแก๊สรั่ว AZ-7201
ครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว AZ 7201
ภาษา