เครื่องทดสอบห้ามล้อ
SIRIO SIRT102P4F

เครื่องทดสอบห้ามล้อ Roller brake tester The large-size rollers with innovative silica-granule added resin coating ensure perfect grip in all test conditions and safeguard tyre wear. The low test speed and the contra-rotation option with adequate slip control make the unit suitable for vehicles with ABS braking systems and permanent 4-wheel drive.

SIRIO SIRT102P4F

These units are suitable for testing:

• Rolling resistence on single wheel
• Brake ovality (out-of-roundness) on single wheels and percentage difference
• Maximum brake force on single wheel, on axle and total
• Maximum percentage imbalance of brake force
• Total percentage efficiency of braking system
• Percentage efficiency of handbrake
• Braking capacity split between front and rear axles
• Axle weight (in complete weighing system configuration)
• Pedal pressure (in complete pedal pressure measurer configuration, optional)

ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เครื่องทดสอบห้ามล้อ (Brake Tester) ชนิด SIRIO แบบ SIRT102P4F และเครื่องทดสอบศูนย์ล้อ (Sideslip Tester) ชนิด SIRIO แบบ SIRT320 IN สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ โดยใช้ชุดควบคุม (Control Unit) แบบ SIRT009/4SE ตามเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์และสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมได้นำเครื่องตัวอย่างเข้ารับการตรวจและทดสอบเพื่อประกอบการพิจารณา

"ใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถได้"​

การดำเนินการติดตั้งที่ผ่านมา

สินค้ายอดนิยม สอบถามโทร.053-117-256 LINE: @j.a.autogroup

ภาษา