เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า SIRIO12505

เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า Sirio รุ่น SIRT12505 เป็นเครื่องทดสอบไฟหน้าแบบปรับระดับได้ มาพร้อมกับดิจิตอลลักซ์มิเตอร์ พร้อมฐานเหล็กอลูมิเนียม

The 12505 is a fully adjustable headlight tester that comes with digital luxmeter. The unit comes complete with steel base, aluminum clumn and visor.

ข้อมูลทางเทคนิค

Conforms to the following CE (European Confromity) directives:

Machinery 2006/42/CE

Electromagnetic Compatibility 2004/108/CE

Low Voltage 2006/95/CE

STRUCTURE FEATURES

Digital luxmeter

Mirror visor

Sliding system guided by eight wheels

Plastic injection molded optical box

Extruded aluminum column

Steel made base

RS232 serial connection

SPECIFICATIONS

Intensity Range:
0 ~ 150,000 cd

Vertical deviation:
0 ~ 4% (2.29°)

Height measurement range: 0.20 ~ 1.70 m

Horizontal Orientation: ±5 cm/10 m

Dimensions: (W x L x H) 580 x 712 x 1810 mm

Weight: 20 kg Supply

Voltage: 9 ~ 12 VDC

SIRIO SIRT12505

กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า (Headlight Tester) สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ ชนิด SIRIO แบบ SIRT12505 โดยได้จัดส่งเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า และสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานผู้ผชิต พร้อมได้นำเครื่องตัวอย่างเข้ารับการตรวจและทดสอบเพื่อประกอบการพิจารณา

สินค้ายอดนิยม สอบถามโทร.053-117-256 LINE: @j.a.autogroup

ภาษา