ชุดควบคุม SIRIO SIRT009/4SE

ชุดควบคุม (Control Unit) The Sirio test and diagnosis system for cars and light commercial vehicles sets today’s standards for professional operators and test centres.

SIRIO SIRT009l4SE

Developed with modularity and user-friendliness in mind, this system incorporates latest-generation equipment in conformity with applicable safety regulations and the laws governing the periodical testing of motor-vehicles in the various countries of the world.

The main system components are:
Control unit SIRT003-SIRT009-SIRT011
Roller brake tester SIRT095-SIRT102-SIRT175
Suspension tester SIRT202
Side slip tester SIRT320IN

A broad range of accessories and standard options exist for expanding and personalising the system.

ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เครื่องทดสอบห้ามล้อ (Brake Tester) ชนิด SIRIO แบบ SIRT102P4F และเครื่องทดสอบศูนย์ล้อ (Sideslip Tester) ชนิด SIRIO แบบ SIRT320 IN สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ โดยใช้ชุดควบคุม (Control Unit) แบบ SIRT009/4SE ตามเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์และสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมได้นำเครื่องตัวอย่างเข้ารับการตรวจและทดสอบเพื่อประกอบการพิจารณา

"ใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถได้"​

การดำเนินการติดตั้งที่ผ่านมา

สินค้ายอดนิยม สอบถามโทร.053-117-256 LINE: @j.a.autogroup

ภาษา