เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์
SmarTach TA303

Technology

มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต: ISO 9001:2015 เลขที่ 101756 ออกโดย Apsy Technologiex Corp. Syrrey, British Columbia, Canada V3Z 9M9

การวัดค่าของเครื่องวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์: ตั้งแต่ 200-9,999 รอบต่อนาที

สามารถแสดงค่าความเร็วรอบของเครื่องยนต์: ตั้งแต่ 200-9,999 รอบต่อนาที

ค่าความละเอียดในการแสดงผล: 1 รอบต่อนาที

สามารถตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ: ตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 หรือ 12 สูบได้

สามารถตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ: ตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 หรือ 12 สูบได้

การแสดงผล: แบบตัวเลข (Digital) แบบ LCD แสดงผลได้ จำนวน 4.5 digit

แหล่งจ่ายไฟฟ้า: ระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จาก Vehicle Battery ขนาด 9 ถึง 42 โวลท์

อุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส

ขนาดเครื่องทดสอบ (กว้าง x ยาว x สูง): 102 x 160 x 38 มิลลิเมตร

น้ำหนักเครื่องทดสอบ: 255 กรัม

Simple and easy to use

Read RP from the driver seat b connecting it to the cigarette lighter socket or from the engine bay by connecting directly to the battery. Select the number of cylinders and cycles for the engine. Press the calibration button to start reading RPM within a few seconds.

Multiuse tachometer

Advanced technology for measuring RPM in Diesel and gasoline engines without complicated or lengthy setups, it work with any engine equipped with an alternator

For use with

Diesel engines

gasoline engines

CNG engines, and others

safe to use, it does not require

Contact with any part of the engine 

Maintaining line of sight of rotating parts

Attaching reflective tape

Placing optical or magnetic sensors on the engine

กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้ว เห็นชอบ

ให้ใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถได้ 

หนังสือรับรอง

สินค้ายอดนิยม สอบถามโทร.053-117-256 LINE: @j.a.autogroup

ภาษา