เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า
SIRIO รุ่น SIRT2019

The 2019 a fully adjustable headlight tester that comes with digital luxmeter. The unit comes complete with steel base, aluminum column and visor.

Conforms to the following CE (European Conformity) directives:


Machinery 2006/42/CE

Electromagnetic Compatibility 2004/108/CE

Low Voltage 2006/95/CE

STRUCTURE FEATURES

Digital luxmeter
Mirror visor
Extruded aluminum column
Steel made base
RS232 serial connection

SPECIFICATIONS

Intensity Range: 0 ~ 150,000 cd
Vertical deviation: 0 ~ 4% (2.29°)
Height measurement range: 0.21 ~ 1.59 m
Horizontal Orientation: ±5 cm/10 m
Dimensions: (W x L x H) 650 x 630 x 1790 mm
Weight: 30 kg
Supply Voltage: 9 VDC

หนังสือรับรอง

กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า (Headlight Tester) สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ ชนิด SIRIO แบบ SIRT2019

สินค้ายอดนิยม สอบถามโทร.053-117-256 LINE: @j.a.autogroup

ภาษา