เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์
SMARTACH-TA100

เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นกรรมสิทธิ์ของ TA100 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ ใช้งานง่าย TA100 ไม่จำเป็นต้องมีอะแดปเตอร์พิเศษและมีจอแสดงผลดิจิตอลขนาดใหญ่ ที่แสดงแรงดันหัวเทียน RPM รวมถึงการอ่านค่า Min / Max แบบเรียลไทม์

ข้อมูลทางเทคนิค

มาตรฐานของเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์: เป็นเครื่องที่ผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

คุณสมบัติของเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์

เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน หรือเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ

สามารถแสดงค่าความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 200 ถึง 19,999 รอบต่อนาที

สามารถตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ และเครื่องยนต์ 4 จังหวะ จำนวนสูบ ตั้งแต่ 1,2,3,4,5,6,8,10 และ 12 สูบ

แหล่งจ่ายไฟฟ้าและรายละเอียดทั่วไป

แหล่งจ่ายไฟฟ้า: ระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 9 โวลท์ (Volt)

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง): 100 x 158 x 37 มิลลิเมตร

น้ำหนัก: 406 กรัม (รวมแบตเตอรี่)

TA100 Brief description

The TA100’s unique and proprietary technology allows the user to perform quick and reliable diagnostics of non-starts, misfires, fouled up or damaged spark plugs and/or spark plug wires, by comparing digital read-outs of the spark plug voltage between cylinders on engines using conventional distributor/ignition coil, DIS (Distributor-less) or waste spark and magneto technologies.

Simple to use, the TA100 requires no special adapters, cables or a scope and is equipped with a large digital display that shows spark plug voltage, RPM, as well as Min/Max readings in real time.

TA100 Features

Technical Specifications

Tachometer Range: 200 to 19999 RPM  # of Cylinders: 1,2,3,4,5,6,8,10 and 12  Cycles: 2 and 4 Cycles, and DIS  Accuracy: ± 0.1% + 1 LSB  Response time: 0.5 Seconds  Ignition peak voltage range: 0 to 49.9 KVolt  Antenna: Flexible with swivel capacitive sensor pick up  Secondary ignition pick up: Capacitive sensor  Spark Ignition System: Distributor, Magneto and D.I.S.  Display: Large 4-1/2 Digits LCD + 2 x 3-1/2 Digits secondary displays (for Maxi, Min and other functions)  Power Source: One standard 9 Volt alkaline battery type NEDA 1604 IEC 6F 22  Battery life: Approx. 25 hours of operation  Power Saving: Auto power off after approximately 1 min. of inactivity  Physical dimensions : 6" (H) x 4" (W)x 1.5" (D) (158 x 100 X 37 mm) -including holster but excluding antenna  Weight: Approximately 11.8 Oz ( 335 g) Including battery

Secondary ignition analyzer​

 Measures spark plug wire voltage from 0 to 50000 Volt  Special antenna sensor allows quick hook-up to spark plug and ignition coil wires  No ground wire connections required, for fast trouble shooting  Multiple diagnostic applications are described in User's Handbook (Included)

TA100 Includes

TA100  Protective rubber holster  Hard padded case  9 Volt alkaline battery  User's Manual​

ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Engine Tachometer) สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ ชนิด SmarTach แบบ TA100 ตามเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์และสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมได้นำเครื่องตัวอย่างเข้ารับการตรวจและทดสอบเพื่อประกอบการพิจารณา ใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถได้

สินค้ายอดนิยม สอบถามโทร.053-117-256 LINE: @j.a.autogroup

ภาษา