Product Code : รุ่น CB460B

product Name : เครื่องถ่วงล้อใหญ่ KOMI รุ่น CB460B

Product Category : เครื่องถ่วงล้อ

Certification/Handbook :--- DOWNLOAD ---

Description
         เครื่องถ่วงล้อใหญ่ KOMI รุ่น CB460B

Product Detail

-  สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 200 กิโลกรัม

-  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกะทะสูงสุดรวมยาง 1,200 mm.

-  ขนาดความกว้างกะทะสูงสุด 20 นิ้ว

-  Power Supply 220 Vac 50 Hz

เครื่องมือและอุปกรณ์ร้านยาง เชียงใหม่, เครื่องถอดยาง เชียงใหม่, ลิฟท์ยกรถ เชียงใหม่, เครื่องถ่วงล้อ เชียงใหม่, เครื่องตั้งศูนย์ล้อ เชียงใหม่, เครื่องมือตรวจสภาพรถ เชียงใหม่