Product Code : x-431 SOLO

product Name : เครื่องสแกนเนอร์ รุ่น X-431 SOLO

Product Category : เครื่องวิเคราะห์เครื่องยนต์

Certification/Handbook :--- DOWNLOAD ---

Description
         เป็นเครื่องวิเคราะห์ตรวจสอบข้อบกพร่อง และวิเคราะห์การทำงานของเครื่องยนต์ระบบเกียร์อัตโนมัติ ระบบเบรก ABS ถุงลมนิรภัย

Product Detail

          เป็นเครื่องวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อบกพร่อง และวิเคราะห์การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์อัตโนมัติ ระบบเบรก ABS ถุงลมนิรภัย และสามารถ ทดสอบเครื่องยนต์หัวฉีด ที่ควบคุมด้วยกล่อง ECU  รวมถึง OBD II  /  EOBD นอกจากนี้ยังสามารถ ACTIVE T EST และลงรหัสหัวฉีดคอมมอลเรียลได้ ฯลฯ (วิเคราะห์และตรวจสอบการทำงานของ SENSOR และอุปกรณ์ทุกตัวที่ต่อผ่าน (LINK) เข้ากล่อง ECU)

รายละเอียด : 

          -  ส่วนประมวลผล (SMART BOX) ที่ใช้ MICRO SD CARD มีความจุ 1 G

          -  หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส (TOUCH SCREEN)

          -  ระบบปฏิบัติการ WINDOWS CE 5.0

          -  มีปลั๊ก OBD 16E สำหรับต่อพ่วงกับกล่อง ECU ใช้ได้กับรถโซนยุโรป และเอเชีย

          -  ใช้กระแสไฟ (DC 12V / DC 24V)

เครื่องมือและอุปกรณ์ร้านยาง เชียงใหม่, เครื่องถอดยาง เชียงใหม่, ลิฟท์ยกรถ เชียงใหม่, เครื่องถ่วงล้อ เชียงใหม่, เครื่องตั้งศูนย์ล้อ เชียงใหม่, เครื่องมือตรวจสภาพรถ เชียงใหม่