J.A. Auto Group

ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ บวกกับความเชี่ยวชาญ และความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอนของทีมงาน J.A. Auto Group ทำให้งานติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือตรวจสภาพรถ สำหรับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ J.A. Auto Group สามารถเปิดให้บริการตรวจสภาพรถ โดยการรับรองของกรมการขนส่งทางบก

ผลงานการติดตั้งเครื่องมือตรวจสภาพรถ

J.A. Auto Group ให้ความสำคัญในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบ และได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก แต่จะให้ความสำคัญยิ่งกว่าคือ "งานบริการ" ทั้งก่อนและหลังการขาย ประทับใจลูกค้าจนอดไม่ได้ที่จะบอกต่อ
มั่นใจในคุณภาพ และ บริการ

ให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง

การวางโครงสร้างเพื่อวางเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่กรมการขนส่งทางบกใช้บังคับกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ทำให้สามารถดำเนินการขออนุญาตเปิดให้บริการได้อย่างรวดเร็ว หลังการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์เสร็จสิ้น

เครื่องมือดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

สินค้าที่ดีมีคุณภาพผ่านการรับรองจากหลายสถาบัน มีหนังสือรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ผ่านการทดสอบการใช้งานจริง มั่นใจได้การให้บริการตรวจสภาพรถ ราบรื่น ไม่ติดขัด พร้อมรับประกันทุกชิ้น

ปรับแต่ง จูนนิ่ง

ปรับแต่ง จูนนิ่ง เทียบค่า เครื่องมืออุปกรณ์ให้แสดงค่าที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ให้สามารถออกหนังสือรายงานผลการตรวจสภาพรถให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ราบรื่น

ตรอ. เอ.พี. แฟมมิลี่ เช็คเกอร์

เลขที่ 169 หมู่4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Highlights info row image 0628891222

ตรอ.เรียบร้อยเซอร์วิส (ตลาดคลอง17)

ตำบล ศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000 Highlights info row image 088 759 2942

ตรอ.นุช ณัฐภัทรา

ณ อาคารเลขที่ 4/7 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร อยู่เยื้องเยื้องฝั่งตรงข้ามกับ เรือนจำกลางกำแพงเพชร ถนนสาย กำแพงเพชรศูนย์ราชการ Highlights info row image 055 7 1 0 0 5 4

ตรอ.นิคมพัฒนา ซอย 9

3375 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21180 Highlights info row image 038 917 913

ตรอ.บ้านท่าศาลา

จ.เชียงใหม่ Highlights info row image 038 917 913

ตรอ.ดี.ดี.เจริญยนต์ กาญจนาภิเษก

เลขที่2 ซอย เรวดี ซอย 17 ตำบลตลาดขวัญ นนทบุรี 11000 Highlights info row image 081 571 9983

ตรอ.เชียงใหม่ออโต้เซอร์วิส

จ.เชียงใหม่ Highlights info row image 

ตรอ.คณฑีเซอร์วิส

จ.กำแพงเพชร Highlights info row image 091-1657888
ภาษา