Product Code : AZ-7201

product Name : เครื่องวัดก๊าซรั่ว

Product Category : เครื่องมือตรวจสภาพรถ

Certification/Handbook :--- DOWNLOAD ---

Description
         เครื่องตรวจหารอยรั่วของแก๊สไวไฟ สำหรับงานติดตั้งแก๊ส NGV , LPG และตรวจสอบ ท่อแก๊ส สารไวไฟ ในโรงงาน โรงแรม โรงกลั่น ปิโตรเคมี อู่ติดตั้งแก็ส เอ็นจีวี แอลพีจี NGV, LPG ฯลฯ

Product Detail

คุณสมบัติ :

มีท่อวัดแก๊สยาวถึง 18" เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจหารอยรั่วของแก๊สแม้ในบริเวณที่เข้าถึงยาก

ตรวจวัดได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว แสดงผลผ่านทาง LED 5 ระดับ

แจ้งเตือนด้วย : แสงและเสียง สามารถต่อหูฟังได้ แจ็คสเตอริโอ 3.5 มม (Earphone Jack 3.5 mm)

สามารถใช้กับพื้นที่ที่มีมลภาวะได้อย่างดี ลดข้อจำกัดของการปนเปื้อนของมลภาวะของก๊าซอื่นๆ โดยการปรับความไวในการวัด

วัดได้แม้การรั่วไหลเพียงเล็กน้อย

สามารถใช้กับแก๊สไวไฟ Methane, Propane

เครื่องมือและอุปกรณ์ร้านยาง เชียงใหม่, เครื่องถอดยาง เชียงใหม่, ลิฟท์ยกรถ เชียงใหม่, เครื่องถ่วงล้อ เชียงใหม่, เครื่องตั้งศูนย์ล้อ เชียงใหม่, เครื่องมือตรวจสภาพรถ เชียงใหม่