Product Code : รุ่น 885ITA

product Name : เครื่องถอดยาง KOMI 885ITA

Product Category : เครื่องถอดยาง

Certification/Handbook :--- DOWNLOAD ---

Description
         เครื่องถอดยาง KOMI 885ITA

Product Detail

-  ระบบล็อคด้วยลม, บังคับแขนขึ้น - ลงด้วยลม

-  จับกะทะล้อได้ตั้งแต่ 10 - 24  นิ้ว

-  ใช้มอเตอร์กำลังสูง

-  ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 Vac และ

-  ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 380 Vac

-  แรงดันลมที่ใช้งาน 8 - 12  บาร์

 

เครื่องมือและอุปกรณ์ร้านยาง เชียงใหม่, เครื่องถอดยาง เชียงใหม่, ลิฟท์ยกรถ เชียงใหม่, เครื่องถ่วงล้อ เชียงใหม่, เครื่องตั้งศูนย์ล้อ เชียงใหม่, เครื่องมือตรวจสภาพรถ เชียงใหม่