อุปกรณ์น้ำมัน

อีกหนึ่งในสินค้าและบริการของเราคือ อุปกรณ์น้ำมัน ซึ่งเราเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับหลายๆ ศูนย์บริการในจังหวัด เชียงใหม่ และทั่วทั้งภาคเหนือ ซึ่งรายการสินค้าทั้งหมดมีดังนี้
เครื่องมือและอุปกรณ์ร้านยาง เชียงใหม่, เครื่องถอดยาง เชียงใหม่, ลิฟท์ยกรถ เชียงใหม่, เครื่องถ่วงล้อ เชียงใหม่, เครื่องตั้งศูนย์ล้อ เชียงใหม่, เครื่องมือตรวจสภาพรถ เชียงใหม่