บริษัท เจ. เอ. ออดโต้กรุ๊ป ตั้งอยู่ที่ 98 หมู่ 1 ถนนวงแหวนรอบใน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2552 ด้วยทุนจดทืะบียน 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในศุนย์บริการ อู่ซ่อมรถยนต์, ร้านยาง และสถานตรวจสภาพรถเอกชน อาทิเช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ร้านยาง, เครื่องถอดยาง, ลิฟต์ยกรถ, เครื่องถ่วงล้อ, เครื่องตั้งศูนย์ล้อ, เครื่องมือตรวจสภาพรถ ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ และทั่วทั้งภาคเหนือ

          จากระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด สินค้าของบริษัทฯมีการรับประกันคุณภาพ รวมถึงบริการหลังการขาย ได้แก่ การจัดส่ง, อบรม และดูแลติดตามลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดดังที่เราตั้งปณิธานว่า " สินค้าดี บริการเยี่ยม "
เครื่องมือและอุปกรณ์ร้านยาง เชียงใหม่, เครื่องถอดยาง เชียงใหม่, ลิฟท์ยกรถ เชียงใหม่, เครื่องถ่วงล้อ เชียงใหม่, เครื่องตั้งศูนย์ล้อ เชียงใหม่, เครื่องมือตรวจสภาพรถ เชียงใหม่